Trang chủ » Thông tin » Khách hàng Nhật Bản thăm quan nhà máy

Khách hàng Nhật Bản thăm quan nhà máy


Làm việc với khách hàng Nhật Bản , Mr. Tadashi Hirahata