Dịch vụ xử lý nhiệt

Dịch vụ - ủ khử ứng suất

Ủ khử ứng xuất của sản phẩm đồng bằng công nghệ chân không.  
Dịch vụ xử lý nhiệt

Dịch vụ tôi chân không

Tôi chân không các loại thép hợp kim SKD11, SKD61 .... Ưu điểm : biến dạng ít , không thoát...
Dịch vụ xử lý nhiệt

Dịch vụ gia công lạnh

Ưu điểm của  công nghệ gia công lạnh: Công nghệ gia công lạnh là xử lý ở nhiệt độ thấp nhất...
Dịch vụ xử lý nhiệt

Dịch vụ tôi chân không dầu

Dịch vụ tôi dầu trong môi trường chân không Một vài sản phẩm đặc biệt xử lý nhiệt trong...
Dịch vụ xử lý nhiệt

Dịch vụ Thấm Ni-tơ

Thấm ni tơ: là quy trình giữ sản phẩm trong môi trường giàu Nitơ trong khi được nung nóng đến nhiệt độ...