Trang chủ » Giới thiệu » Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng


 Hệ thống đo kiểm tra chất lượng: gồm các máy đo hiện tại của Nhật Bản.

 

Công ty hoàn toàn đáp ứng được các nhu cầu cao của khách hàng: từ gia công cơ khí chính xác, tôi – xử lý nhiệt hoàn chỉnh.