Home » Coating thickness testers » Máy đo chiều dày sơn mạ - Model LE-373 ( KETT)
Máy đo chiều dày sơn mạ - Model LE-373 ( KETT)
Máy đo chiều dày sơn mạ - Model LE-373 ( KETT)

Máy đo chiều dày sơn mạ - Model LE-373 ( KETT)

• Mã: LE-373
2363 lượt xem

Product information


Model: LE-373  - KETT brand, Japan.

Application :  measuring coating thickness of Meganetic products  like steels, irons

Industrials: manufacturing  and painting.

 

 

Main parameters

Thickness:  0-2500µm
Accuracy <50 µm ± 1 µm, 50 µm to <1000 vm ± 2%, ≥ 1000 µm ± 3%

Reference to click follows

1. Tải về catalogue.

2. Tải về tham khảo danh sách khách hàng đang sử dụng.

3. Tải về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

4. Tham khảo giấy chứng nhận ủy quyền của hãng sản xuất

Product: