Home » About Us » Main customers

Main customers


Customers is variabe: small companies and big companies and from many foriegn companies locating in Vietnam like Japan, South Korea, Taiwan, China, Vietnam...

 

Thứ tự

Tên khách hàng

Địa chỉ

1

công ty Toho Việt nam

Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội

2

Công ty Kyoei Dietech

Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội

3

Công ty Nissei Electric

Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội

4

Công ty Nippon kauatsu

Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội

5

Công ty Takara Tool & Dies

Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội

6

Công ty HAL Việt Nam

Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội

7

Công ty Muto Hanoi

Khu công nghiệp Quang Minh

8

Công ty  Nippon seiki

Khu công nghiệp Nội Bài

9

Công ty Hamagatsu

Khu công nghiệp Nội Bài

10

Công ty Kyoei

Khu công nghiệp Nội Bài

11

Công ty Nissei Technologies

Khu công nghiệp Phúc Điền

12

Công ty LEO

Khu công nghiệp Phúc Điền

13

Công ty DAIDO Amistar

Khu công nghiệp Phố Nối A

14

Công ty World Mold Tech

Khu công nghiệp Phố Nối A

15

Công ty Fuhong

Khu công nghiệp Đình Trám

16

Công ty Kim Khí Thăng Long

Khu công nghiệp Sài Đồng

17

Công ty Tsukuba

Khu công nghiệp Sài Đồng

18

Công ty Vina-Tayo Spring

Khu công nghiệp Quốc Oai

19

Công ty Ngọc Mai

Khu công nghiệp Quốc Oai